Contact

Contact

Geïnteresseerd in een samenwerking of de diensten van een van onze leden?

Stuur een email naar info@mercurio-coop.nl

of bel 06-19662270 of 06-54501233

Locatie

Bezoek:

Voormalig kantoor NS, 1e verdieping Amstelstation

Entree in de hal van het Amstelstation (deuren links naast de Bruna)


Julianaplein 1

1097 DN Amsterdam


Wie is er al lid van Mercurio?
Change Pennington de Jongh DI&V

Ik maak deel uit van de Raad van Advies van Mercurio en als zodanig met een bijzonder aandachtsgebied DI&V. Ik heb als bijzonder aandachtsgebied DI&V. Ik zorg voor de ten en uitrollen van het DI&V programma, tevens verzorg ik ook de ingangsselectiegesprekken met kandidaat leden samen met andere leden. Tenslotte verzorg ik ook coaching-trajecten voor leden.

    • Groei
      ” Groei is het centrale thema van Mercurio Coöperatie. Eén van de uitvloeiselen hiervan is dat leden zich verplichten te focussen op verdere professionele ontwikkeling. Deze ontwikkeling is gebaseerd op aangedragen behoeften van leden en worden interactief afgestemd met de leden van de klankbordgroep DI&V die hun expertise hebben op het vlak van professionele ontwikkeling.”
  • Daar staan we voor