Waar wij voor staan

Mercurio verbindt aan de hand van onze vier kernwaarden. Onze leden worden geselecteerd op basis van en zijn als professionals doordrongen van deze kernwaarden.

Onverwacht

We conformeren ons weliswaar aan professionele en logische procedures en structuren, maar dat weerhoudt ons er niet van onze persoonlijke creativiteit te gebruiken. In onze oplossingsgerichtheid durven we van geijkte paden af te wijken en met onverwachte voorstellen te komen. We willen graag positief verrassen.

Verbindend

Als zzp’er lijk je alleen te staan, maar toch zijn we met elkaar verbonden. Het leggen van verbindingen is ook wat ons bindt. We slaan bruggen tussen klanten en hun stakeholders, tussen klanten en collega-zzp’ers en tussen collega’s onderling. En we voelen ons geworteld en verbonden met de samenleving, waar we ons mede verantwoordelijk voor voelen.

Karakter

Als zzp’er kun je het verschil maken, door te laten zien dat je echt iets kunt toevoegen. Soms vraagt dat om een rechte rug, om de confrontatie niet te mijden, of zelfs te durven zoeken. Je wilt herinnerd worden voor wat je hebt neergezet en om wie je was, dus het zijn van een grijze muis laat je graag aan anderen over. Jij durft er te zijn.

Oprecht

Wij zijn onszelf en blijven dicht bij onze identiteit, want we laten zien wie we zijn. We zijn open en transparant, want alleen dat zorgt voor het voor elkaar zorgen. We gaan eerlijk en integer om met onze klanten, collega’s en de coöperatie. Men kan op je rekenen en van afspraken met jou opaan.

Kun jij je ook vinden in deze uitgangspunten?
Anita Timmermans Initiatief

Een coöperatie vind ik een mooi gedachtengoed. Eén voor allen en allen voor één! Vanuit eerdere functies heb ik voor verschillende coöperaties in Nederland mogen werken. Toen ik zag dat ik deze kennis en toegevoegde waarde kon leveren binnen Mercurio Coöperatie, hoefde ik geen moment na te denken. Ik ben direct aan de slag gegaan met een aantal zeer enthousiaste leden om invulling te geven aan een aantal projecten van de coöperatie!

    • Groei
      ” Groei is het centrale thema van Mercurio Coöperatie. Eén van de uitvloeiselen hiervan is dat leden zich verplichten te focussen op verdere professionele ontwikkeling. Deze ontwikkeling is gebaseerd op aangedragen behoeften van leden en worden interactief afgestemd met de leden van de klankbordgroep DI&V die hun expertise hebben op het vlak van professionele ontwikkeling.”
  • Daar staan we voor