Waar wij voor staan

Mercurio verbindt aan de hand van onze vier kernwaarden. Onze leden worden geselecteerd op basis van en zijn als professionals doordrongen van deze kernwaarden.

Onverwacht

We conformeren ons weliswaar aan professionele en logische procedures en structuren, maar dat weerhoudt ons er niet van onze persoonlijke creativiteit te gebruiken. In onze oplossingsgerichtheid durven we van geijkte paden af te wijken en met onverwachte voorstellen te komen. We willen graag positief verrassen.

Verbindend

Als zzp’er lijk je alleen te staan, maar toch zijn we met elkaar verbonden. Het leggen van verbindingen is ook wat ons bindt. We slaan bruggen tussen klanten en hun stakeholders, tussen klanten en collega-zzp’ers en tussen collega’s onderling. En we voelen ons geworteld en verbonden met de samenleving, waar we ons mede verantwoordelijk voor voelen.

Karakter

Als zzp’er kun je het verschil maken, door te laten zien dat je echt iets kunt toevoegen. Soms vraagt dat om een rechte rug, om de confrontatie niet te mijden, of zelfs te durven zoeken. Je wilt herinnerd worden voor wat je hebt neergezet en om wie je was, dus het zijn van een grijze muis laat je graag aan anderen over. Jij durft er te zijn.

Oprecht

Wij zijn onszelf en blijven dicht bij onze identiteit, want we laten zien wie we zijn. We zijn open en transparant, want alleen dat zorgt voor het voor elkaar zorgen. We gaan eerlijk en integer om met onze klanten, collega’s en de coöperatie. Men kan op je rekenen en van afspraken met jou opaan.

Kun jij je ook vinden in deze uitgangspunten?
Anita Timmermans Initiatief

Een coöperatie vind ik een mooi gedachtengoed. Eén voor allen en allen voor één! Vanuit eerdere functies heb ik voor verschillende coöperaties in Nederland mogen werken. Toen ik zag dat ik deze kennis en toegevoegde waarde kon leveren binnen Mercurio Coöperatie, hoefde ik geen moment na te denken. Ik ben direct aan de slag gegaan met een aantal zeer enthousiaste leden om invulling te geven aan een aantal projecten van de coöperatie!

    • Waarom een coöperatie?
      " Waarom is er gekozen voor een coöperatie als er zoveel andere soorten organisaties zijn die ook kunnen passen? Voor Mercurio Coöperatie is het belangrijk dat de ZZP-leden onderdeel en deelnemer zijn van hun eigen organisatie en dat zij met hun capaciteiten vorm kunnen geven aan hun eigen behoeftes. Het stemmen en representeren van de coöperatie staan centraal. Het lidmaatschapsmodel, de financiële transparantie en het centraal investeringsfonds zorgen er voor dat de coöperatie zo efficiënt als elk ander commercieel of partnertype bedrijf werkt: financiële gezondheid en inversteringen in verdere professionele ontwikkeling dwingt ons te kijken naar de markt en naar onze eigen positie in de markt op langere termijn. De vraag “Waarom zijn wij een coöperatie?” is een goede vraag. Het is een gezonde manier om de dialoog gaande te houden en om het belang van het lidmaatschap centraal te houden. Wij geloven niet dat er één enkel antwoord op de vraag is. Wij werken met de ruimte die het model ons geeft. "
  • Daar staan we voor