Waar wij voor staan

Mercurio verbindt aan de hand van onze vier kernwaarden. Onze leden worden geselecteerd op basis van en zijn als professionals doordrongen van deze kernwaarden.

Onverwacht

We conformeren ons weliswaar aan professionele en logische procedures en structuren, maar dat weerhoudt ons er niet van onze persoonlijke creativiteit te gebruiken. In onze oplossingsgerichtheid durven we van geijkte paden af te wijken en met onverwachte voorstellen te komen. We willen graag positief verrassen.

Verbindend

Als zzp’er lijk je alleen te staan, maar toch zijn we met elkaar verbonden. Het leggen van verbindingen is ook wat ons bindt. We slaan bruggen tussen klanten en hun stakeholders, tussen klanten en collega-zzp’ers en tussen collega’s onderling. En we voelen ons geworteld en verbonden met de samenleving, waar we ons mede verantwoordelijk voor voelen.

Karakter

Als zzp’er kun je het verschil maken, door te laten zien dat je echt iets kunt toevoegen. Soms vraagt dat om een rechte rug, om de confrontatie niet te mijden, of zelfs te durven zoeken. Je wilt herinnerd worden voor wat je hebt neergezet en om wie je was, dus het zijn van een grijze muis laat je graag aan anderen over. Jij durft er te zijn.

Oprecht

Wij zijn onszelf en blijven dicht bij onze identiteit, want we laten zien wie we zijn. We zijn open en transparant, want alleen dat zorgt voor het voor elkaar zorgen. We gaan eerlijk en integer om met onze klanten, collega’s en de coöperatie. Men kan op je rekenen en van afspraken met jou opaan.

Kun jij je ook vinden in deze uitgangspunten?
Beschrijving

mCooperatief HOI, Mercurio Hub of Innovators Mercurio Cooperatie heeft een actief beleid om jonge, succesvolle, onafhankelijke professionals aan de coöperatie te verbinden. Dit initiatief staat bekend als HOI – Hub Of Innovators Waar de jeugd de toekomst heeft, biedt de gevestigde generatie inzicht. De nieuwe generatie zelfstandig professionals heeft algemeen een creatieve inslag en hoog […]

    • Groucho Marx: “I would never join a club, that will have me as a member”
      " ‘Members only’ is een gevoelig element. Echter het selectieproces is zorgvuldig ontworpen zodat er balans is binnen de groep. Focus hierbij is dat de kandidaat naadloos aansluit bij onze 4 kernwaarden. In dit subtiele en essentiële selectieproces staat de dialoog met en over de kandidaat centraal, worden ontwikkelingen aangekaart en wordt de rol van de kandidaat binnen de coöperatie besproken. "
  • Daar staan we voor