current job openings

FREELANCE: Please use the ‘word lid’ form (see main navigation of our website)

– Jira expert processes & reporting new tech

– Clarity expert new tech

– Experienced PMO domain experts new tech

– Experienced QA automation expert Tosca / testautomatiseerder NL-taling banking

– Marketing / Campaign manager US market accelerator health & medical

– Tech prototypes accelerator health & medical

also: PERMANENT: please mail casper.hoppe@mercurio-coop.nl

– 4 hands-on junior accountants mid-size accountance & fiscal experts (permanent)

– 1 Front-end Full Stack & 1 Back-end Full stack engineering online (permanent)

– Computer Vision PhD health & medical (permanent)

Op zoek naar de juiste persoon voor het project?
    • Wettelijke voorschriften
      " Een coöperatie (u.a.) als juridische entiteit moet aan wettelijke voorschriften voldoen uit het Nederlandse wetboek voor coöperatieve bedrijven. De wet heeft betrekking op vele aspecten die de kern zijn van de coöperatie zoals financiële transparantie, het stemsysteem, de gekozen bestuurders en de contractuele verplichtichtingen die uit de toetredingsovereenkomst volgen. Als deze niet worden nagekomen, is het wettelijk niet toegestaan om de titel ‘Coöperatie’ te dragen volgens de Nederlandse wet. "
  • Daar staan we voor