Duurzame inzetbaarheid ís en blíjft de eigen verantwoordelijkheid van de ZZP-er (het lid)

” Mercurio Coöperatie is ervan overtuigd, dat haar leden over ‘eigenaarschap’ beschikken. Dit komt tot uiting in de verantwoordelijkheid om verder professioneel te ontwikkelen. Het lid kan hiervoor de coöperatieve organisatie en de overige leden gebruiken om dit proces te vereenvoudigen en te verrijken. Dit kan door ondersteuning te bieden aan leden met hoge potentie […]

” Mercurio Coöperatie is ervan overtuigd, dat haar leden over ‘eigenaarschap’ beschikken. Dit komt tot uiting in de verantwoordelijkheid om verder professioneel te ontwikkelen. Het lid kan hiervoor de coöperatieve organisatie en de overige leden gebruiken om dit proces te vereenvoudigen en te verrijken. Dit kan door ondersteuning te bieden aan leden met hoge potentie of aan leden die hulp nodig hebben van andere leden. Echter de coöperatie is niet de ‘bewaker’ van de professionele ontwikkeling van een lid. Door het creëren van een grote eigen verantwoordelijkheid, is er een gezonde basis voor duurzame inzetbaarheid. “

    • Onverwacht verbindend
      “De kernwaarden onverwacht en verbindend verwijzen naar de schijnbare tegenstelling: zelfstandige professionals die zich verenigd hebben en ook gekozen hebben voor individueel ondernemerschap. “
  • Daar staan we voor