Groucho Marx: “I would never join a club, that will have me as a member”

” ‘Members only’ is een gevoelig element. Echter het selectieproces is zorgvuldig ontworpen zodat er balans is binnen de groep. Focus hierbij is dat de kandidaat naadloos aansluit bij onze 4 kernwaarden. In dit subtiele en essentiële selectieproces staat de dialoog met en over de kandidaat centraal, worden ontwikkelingen aangekaart en wordt de rol van de kandidaat binnen de coöperatie besproken. “

    • Wettelijke voorschriften
      " Een coöperatie (u.a.) als juridische entiteit moet aan wettelijke voorschriften voldoen uit het Nederlandse wetboek voor coöperatieve bedrijven. De wet heeft betrekking op vele aspecten die de kern zijn van de coöperatie zoals financiële transparantie, het stemsysteem, de gekozen bestuurders en de contractuele verplichtichtingen die uit de toetredingsovereenkomst volgen. Als deze niet worden nagekomen, is het wettelijk niet toegestaan om de titel ‘Coöperatie’ te dragen volgens de Nederlandse wet. "
  • Daar staan we voor