Onverwacht verbindend

“De kernwaarden onverwacht en verbindend verwijzen naar de schijnbare tegenstelling: zelfstandige professionals die zich verenigd hebben en ook gekozen hebben voor individueel ondernemerschap. “

“De kernwaarden onverwacht en verbindend verwijzen naar de schijnbare tegenstelling: zelfstandige professionals die zich verenigd hebben en ook gekozen hebben voor individueel ondernemerschap. “

    • Het laten vervallen van de tussenpersoon
      ” Mecurio Coƶperatie gelooft dat een tussenpersoon nuttig en waardevol kan zijn indien zij de taken verrichten en daartoe waarde toevoegen tegen een passende prijs. Echter als dit niet het geval is, kan de tussenpersoon vervallen. “
  • Daar staan we voor