Onverwacht verbindend

“De kernwaarden onverwacht en verbindend verwijzen naar de schijnbare tegenstelling: zelfstandige professionals die zich verenigd hebben en ook gekozen hebben voor individueel ondernemerschap. “

“De kernwaarden onverwacht en verbindend verwijzen naar de schijnbare tegenstelling: zelfstandige professionals die zich verenigd hebben en ook gekozen hebben voor individueel ondernemerschap. “

    • ‘One man, one vote’
      ” Het uitgangspunt van Mercurio Coöperatie is het coöperatieve model, waarbij alle ZZP-leden eenzelfde stem hebben in de ontwikkeling van de coöperatie. Alle leden hebben zich geconfirmeerd aan de elementen van het lidmaatschap.”
  • Daar staan we voor