DI&V program

Waarom DI&V bij Mercurio?

Mercurio wil zich als duurzame leverancier profileren voor klanten en opdrachtgevers. De vraag is hoe duurzaamheid tot uiting komt bij een Coöperatie van ZZPers. Duurzaamheid bij Mercurio komt tot uiting doordat de leden, de ZZPers blijvend inzetbaar zijn voor opdrachten. Alle leden hebben de verplichting om hieraan te werken, dwz te investeren in hun Duurzame Inzetbaarheid. Overigens hoort daar ook bij investering in hun Vitaliteit: zeg maar dat ze blijvend fit zijn. Daarom spreken we van Duurzame Inzetbaarheid en Vitaliteit (DI&V).

Hoe doen we dat?

Op de eerste plaats is er voor ieder lid een zogenaamd DI&V plan. Dit zijn de initiatieven en investeringen die het lid doet tbv zijn of haar eigen DI&V. Een aantal leden weten exact wat daar voor nodig is, maar een aantal hebben hulp nodig om hiertoe te komen. Er is een klankbordgroep die je hierbij kan helpen en je kunt ook de hulp inroepen van een gecertificeerde coach. DI&V initiatieven kunnen uiteenlopend van aard zijn: van investering in een opleiding tot dekking van de extra kosten die je maakt om een opdracht te kunnen doen die toevoegt aan je inzetbaarheid. Om dit te kunnen financieren is er een DI&V fonds ter beschikking waaruit je putten om de investeringen te kunnen doen. Als je een opdracht doet via Mercurio dan hoort daar een afdracht aan de Coöperatie bij. Twee derde van deze afdracht staat jou als lid ter beschikking. Kortom bij Mercurio zorgt dat je DI&V blijft.

Wat is jouw rol ten aanzien van DI&V?

Change Pennington de Jongh

Ik maak deel uit van de Raad van Advies van Mercurio en als zodanig met een bijzonder aandachtsgebied DI&V. Ik heb als bijzonder aandachtsgebied DI&V. Ik zorg voor de ten en uitrollen van het DI&V programma, tevens verzorg ik ook de ingangsselectiegesprekken met kandidaat leden samen met andere leden. Tenslotte verzorg ik ook coaching-trajecten voor leden.

 

Ben je tevreden met de al bereikte resultaten?

We zijn aan het inventariseren waar we als coöperatie staan op het gebied van DI&V. Eind 2014 hebben we een overzicht. Op dit ogenblik weet ik niet of ik een al lang braakliggend terrein aantref dat nog diep geploegd moet worden of dat we alleen hoeven te oogsten. Elke uitkomst is ok want het gaat om het bewustzijn van DI&V en vervolgens in te vullen hoe je ervoor zorgt dat je blijvend inzetbaar blijft.

Opzoek naar de juiste persoon voor het project?
    • Waarom een coöperatie?
      " Waarom is er gekozen voor een coöperatie als er zoveel andere soorten organisaties zijn die ook kunnen passen? Voor Mercurio Coöperatie is het belangrijk dat de ZZP-leden onderdeel en deelnemer zijn van hun eigen organisatie en dat zij met hun capaciteiten vorm kunnen geven aan hun eigen behoeftes. Het stemmen en representeren van de coöperatie staan centraal. Het lidmaatschapsmodel, de financiële transparantie en het centraal investeringsfonds zorgen er voor dat de coöperatie zo efficiënt als elk ander commercieel of partnertype bedrijf werkt: financiële gezondheid en inversteringen in verdere professionele ontwikkeling dwingt ons te kijken naar de markt en naar onze eigen positie in de markt op langere termijn. De vraag “Waarom zijn wij een coöperatie?” is een goede vraag. Het is een gezonde manier om de dialoog gaande te houden en om het belang van het lidmaatschap centraal te houden. Wij geloven niet dat er één enkel antwoord op de vraag is. Wij werken met de ruimte die het model ons geeft. "
  • Daar staan we voor