Selectieproces

Hoe vindt het selectieproces bij Mercurio Coop plaats?

 Het selectieproces dat plaatsvindt, is tweeledig:

1) Kandidaten worden door andere leden geïntroduceerd en hebben vervolgens een gesprek met één van de leden van de adviesraad.

2) Wij ontvangen CV’s en die worden gelezen door medeleden en van commentaar voorzien of de kandidaat wel of niet binnen onze organisatie past.

Vervolgens worden kandidaten uitgenodigd en vinden er gesprekken plaats. Dit is meestal met 2 leden van de adviesraad of een toegevoegd selectielid. Er wordt gekeken naar de diversiteit die de toekomstige leden kunnen inbrengen. Een ander belangrijk criterium is het aansluiten bij de kernwaarden zoals bijvoorbeeld het karakter.

 Wat is jouw rol? 

Helene Reijmers-Hensen

Mijn rol is die van toegevoegd lid. Ik kijk naar de persoon of hij/zij iets eigens met zich meebrengt wat het ledenbestand zowel homogeen (de kernwaarden) als speciaal maakt. Ik bespreek dit met mijn collega-interviewer. Als we het met elkaar eens zijn (eigenlijk altijd), melden we de kandidaat of wij hem/haar al dan niet bij de coöperatie een toekomst zien hebben.

 

Wat zijn de uitdagingen tijdens het selectieproces?

Wij proberen uit te vinden wat het kandidaatlid van de coöperatie verwacht om alle verwachtingen boven water te krijgen. In sommige gevallen merken we dat het gesprek als sollicitatiegesprek gezien wordt, waardoor kandidaten onnodig nerveus zijn. Wij proberen hen dan weer op hun gemak te stellen.

Wat vind je het leukst aan een interview?

Iedere keer weer verrast worden door de leuke achtergronden van de kandidaten. Daarnaast de motivatie over de combinatie van zelfstandig zijn en er toch bij willen horen.

Opzoek naar de juiste persoon voor het project?
    • Het laten vervallen van de tussenpersoon
      ” Mecurio Coöperatie gelooft dat een tussenpersoon nuttig en waardevol kan zijn indien zij de taken verrichten en daartoe waarde toevoegen tegen een passende prijs. Echter als dit niet het geval is, kan de tussenpersoon vervallen. “
  • Daar staan we voor